Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Probíhá ve třech fázích:

1. fáze: - VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK - od 1.4.2024 do konce dubna 2024- elektronicky  na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf

-osobní vyzvednutí na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám.3., 1.patro

-pokud nemáte přístup k internetu: V MŠ , po domluvě s ředitelkou školy prostřednictvím emailu info@skolkaboza.cz
Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: www.zapisdoms.brno.cz
 

2. fáze - SBĚR PŘIHLÁŠEK

ve dnech 13. a 14. května 2024 bude probíhat sběr přihlášek. K zápisu přinesete vyplněnou přihlášku  potvrzenou od lékaře a rodný list dítěte.

13.5.2024 od 10.00 do 13.00hod

14.5.2024 od 10.00 do 13.00hod

 

Bližší informace na zapisdoms.brno.cz

Neúplně vyplněná přihláška je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.