Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Probíhá ve třech fázích:

1. fáze: - VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK - od 1.4.2023 do konce dubna 2023- elektronicky  na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf

-osobní vyzvednutí na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám.3., 1.patro

-pokud nemáte přístup k internetu: V MŠ , po domluvě s ředitelkou školy prostřednictvím emailu info@skolkaboza.cz
Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: www.zapisdoms.brno.cz
 

2. fáze - SBĚR PŘIHLÁŠEK

ve dnech 3. a 4. května 2023 bude probíhat sběr přihlášek. K zápisu přinesete vyplněnou přihlášku  potvrzenou od lékaře a rodný list dítěte.

3.5.2023 od 10.00 do 13.00hod

4.5.2023 od 10.00 do 13.00hod

 

Bližší informace na zapisdoms.brno.cz

Neúplně vyplněná přihláška je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.