Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Probíhá ve třech fázích:

1. fáze: - VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK - od 1.4.2021 do konce dubna 2021

- elektronicky  na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf

-osobní vyzvednutí na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám.3., 1.patro

-pokud nemáte přístup k internetu: V MŠ , po domluvě s ředitelkou školy prostřednictvím emailu info@skolkaboza.cz
Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: www.zapisdoms.brno.cz
 

2. fáze - SBĚR PŘIHLÁŠEK

ve dnech 3. a 4. května viz níže Organizace zápisů.

Spolu s přihláškou pošlete čestné prohlášení o očkování + kopii očkovacího průkazu.

Bližší informace na zapisdoms.brno.cz

Neúplně vyplněná přihláška je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

3. fáze - PŘÍJMACÍ ŘÍZENÍ

ORGANIZACE ZÁPISŮ DO MŠ

V příloze : Dětský očkovací kalendář naleznete kalendář, podle kterého je nutné aby děti byly naočkovány, než budete posílat přihlášku. Ve druhé příloze najdete podrobné informace ohledně: organizace zápisů do MŠV případě osobní návštěvy školy se musí zákonný zástupce předem objednat.

V takovém případě s ním sjedná p.ředitelka termín doručení řádně vyplněné žádosti za dodržení bezpečnostních opatření - jednorázové rukavice, rouška, doporučený odstup.

Podrobná kritéria přijetí dítěte do MŠ najdete na : zapisdoms.brno.cz

Přílohy Dětský očkovací kalendář a  Organizace zápisů se otevřou p o kliknutí na ně přímo v textu.