Zápis do MŠ

Školné a stravné

Stravné se hradí dopředu bezhotovostní platbou.


Tel.: +420 549 253 876. Všechny informace o platbách získáte u vedoucí p. Dobešové.

V měsíci září obdrží všichni strávníci poštovní poukázku na úhradu stravného za měsíc září. Současně žádáme rodiče, kteří mají sporožirový nebo jiný účet, aby zadali trvalý příkaz nejpozději do 10. září. Trvalý příkaz zadejte prosím na období září až květen (tj. 9 plateb + jedna platba složenkou v září). Každému strávníkovi bude přidělen na začátku školního roku variabilní symbol, který je nutné uvést při zadávání trvalého příkazu. Variabilní symboly pro úhradu stravného a školného budou vyznačeny na formuláři "informace ke stravování".

V případě nepřítomnosti se dítě ze stravování musí odhlásit nejpozději do 12:00 vždy den dopředu, vyjímkou je pondělí. V pondělí můžete oběd odhlásit ještě ráno do 7:00 hodin. Rodiče si dítě odhlašují osobně do sešitu u kuchyně nebo telefonicky. První den nemoci si rodiče mohou odebrat oběd do jídlonosiče. Odběr stravy je nutno hlásit v kuchyni do 10.00 hodin na tel. čísle kuchyně.

Obědy do jídlonosiče se vydávají v době od 11:15 – 11:30 hodin! Pokud zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů!)


Číslo účtu MŠ: 120139621/0100


Školné:

650 Kč měsíčně se hradí na stejné číslo účtu (děti v posledním ročníku jsou od úplaty osvobozeny, a to i v případě odkladu školní docházky).

Stravné:

Částka pro trvalý příkaz:

Strávníci  3 - 6 let ... 940 Kč měsíčně (47 Kč den)
Strávníci od 7 let ..... 1000 Kč měsíčně (50 Kč / den)


Školné a stravné musí být uhrazeno do 15 dne daného měsíce.

Přeplatky stravného ze zadaných trvalých příkazů budou převedeny na Váš účet po skončení školního roku.
V případě, že platíte poštovní poukázkou, bude odpočet přeplatků probíhat přes měsíc (např. přeplatky ze září budou odečteny v listopadu).

Stravné ve školním roce 2022/2023:

 

3 – 6 let

7letí

Přesnídávka: 11,- Kč 13,- Kč
Oběd: 26,- Kč 27,- Kč
Přesnídavka + oběd: 37,- Kč 40,- Kč
Svačina: 10,- Kč 10,- Kč
Celodenní strava: 47,- Kč 50,- Kč