header

Zápis do MŠ

Jak získat přihlášku:

Na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf
od 1.dubna do 1.května 2019.

 

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na naší MŠ, lze vyzvednout od 10. do 12. dubna 2019 od 9h do 15h.

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře (očkování).

Pro získání přihlášky musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

Sběr přihlášek:

Dne 2.května 2019 od 9. - 16hod a 3. května 2019 v době od 9.00 do 12.00 hod.

Přinesete do MŠ řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP (např. nájemní smlouvu, doklad o doručovací adrese atd), doklad o pobytu dítěte na území města Brna (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

Neúplně vyplněná přihláška je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

© 2018 Copyright Mateřská škola Božetěchova 65  l  Realizace: IZIC.CZ